Coaching

Coaching er en målrettet og handlings-orienteret dialogform, hvor vi forfølger de forandringer, du ønsker at skabe i fremtiden.

Jeg arbejder med alle former for fremad-rettede ønsker.

Du kan have ønsker, der er opstået ud fra positive forventninger, eller du kan have en frustration – hvor du ønsker noget bliver anderledes.

Begge typer ønsker indeholder forandrings-energi, og den kan blive tydelig gennem coaching.

  • Som coach stiller jeg spørgsmål, der inviterer til udvikling og forandring. Det er spørgsmål, om de overvejelser du har. Det er nye vinkler og tilgange. Det kan være både støttende og udfordrende spørgsmål, men altid med det sigte at give dig mulighed for at bruge din øgede bevidsthed til at skabe forandring gennem handling.
  • Coaching handler om at formulere mål – og nå dem.
  • Coaching udfordrer dine rutiner og dine tanke- og handlemønstre.
  • Et coach-forløb kan være en enkelt gang, men oftest er det flere gange.
  • De enkelte coach-samtaler kan variere meget i tid. Nogle varer under en halv time, mens andre varer i halvanden time.
  • Coaching er en fortrolig samtale.
  • De praktiske forhold omkring pris, tid og sted aftaler vi, når du kontakter mig.


Copyright © 2013 - ProcesGuide.dk. Designet af: René Sejling