Procesguide.dk

Procesguide.dk henvender sig til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.

Processerne har fokus på ledelse. Ledelse af sig selv. Ledelse af processer. Ledelse af andre. Ledelse som fag.

Ledelse ud fra mottoet:

”Det som betydende folk tillægger betydning, får betydning for folk”

Procesguiding arbejder i processer, hvor aktørerne har initiativet, ansvaret og handlekompetencen til at forfølge den målsætning, der er i den givne proces.

– målefterlevelse opstår når aktørerne committer sig til noget meningsfyldt

Procesguiding
- en systemisk og anerkendende arbejdsform til at nå bedre resultater

Procesguiding er meningskoordinering

– og forskellighed bliver en styrke, når den anerkendes og anvendes

Procesguiden forholder sig ikke nødvendigvis til den faglige viden, der er tilstede, men udfordrer aktørerne på det de siger, i forhold til det de vil.

Processen specialdesignes til den konkrete kontekst, og metodevalget afspejler målsætningen. Planlægningen foregår i tæt samarbejde med opdragsgiveren.

Procesguiding bruger analyseværktøjer som bindeled mellem hændelse og handling – mellem vision og virkelighed.

”- den største forhindring for udvikling er ikke det vi ikke ved, men det vi godt ved…… men som ikke er rigtigt” (Frit efter Daniel J. Boorstin)


Copyright © 2013 - ProcesGuide.dk. Designet af: René Sejling